Personvernerklæring for Portal Travel AS

Introduksjon

 

Denne personvernerklæringen gjelder behandling av personopplysninger som utføres av Portal Travel AS («Portal Travel», «vi», «oss»), når du benytter våre tjenester eller på annen måte samhandler med oss.
 

Vi bruker opplysningene dine i samsvar med personopplysningsloven, lov om Privacy (PDA) og EUs personvernlover (GDPR).
 

Denne personvernerklæringen forklarer hvilke opplysninger som innhentes, hvordan de innhentes, hvordan opplysningene blir brukt og håndteres, samt rettighetene du som kunde har vedrørende personopplysninger som blir innhentet av Portal Travel. Det skal komme tydelig frem hvordan vi håndterer personvernopplysninger.


 

Behandlingsansvarlig

 

Portal Travel AS er behandlingsansvarlig av personopplysningene dine.   


 

Kontaktinformasjon

 

Du kan kontakte oss på post@portaltravel.no eller via postadressen vår som er Portal Travel AS,
Tangen 76, 4608 Kristiansand S.


 

Innsamling av personopplysninger

 

Hva er en personopplysning?

Personopplysninger er alle former for informasjon som direkte eller indirekte kan henføres til en fysisk, levende person. Dette gjelder for eksempel navn, personnummer, adresse, e-postadresse og telefonnummer. Dette gjelder også bookingnumre og krypterte opplysninger, samt ulike elektroniske identiteter som IP-nummer, dersom de kan knyttes til fysiske personer.

 

Opplysninger som kan samles inn

Vi lagrer om nødvendig følgende personopplysninger om våre kunder:
 

  • Kontaktinformasjon –  Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

  • Identitetsinformasjon – Passnummer, personnummer, fødselsdato, kjønn og nasjonalitet

  • Kommunikasjon – Skriftlig kommunikasjon mellom deg og oss

  • Helseinformasjon – Allergier, nedsatt funksjonsevne og sykdom.

  • Kjøpshistorikk – Flybillettreservasjoner, hotellbestillinger og aktiviteter du har deltatt i regi av oss


Hvordan vi samler inn personopplysninger?

Vi lagrer de personopplysningene du eller en mellommann/arrangør avgir på våre nettsider eller i direkte kontakt med en av våre ansatte.

 

Offentlige registre

For å kunne holde personopplysningene dine oppdatert og korrekte, utfyller og oppdaterer vi personopplysningene dine gjennom datainnhenting fra private og offentlige registre. Dette gjelder blant annet adresse, telefonnummer og personnummer.

 

Nyhetsbrev

Hvis du velger å abonnere på vårt nyhetsbrev, samler vi inn navn og e-postadresse for å kunne sende nyhetsbrevet.


 

Håndtering og lagring av personopplysninger

Vi innsamler kontaktinformasjon for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg. I noen tilfeller er det også nødvendig å innhente identitetsinformasjon dersom det f.eks. er oversjøisk reise eller visumkrav.

Skriftlig kommunikasjon lagrer vi for å dokumentere våre forpliktelser og avtaler som er gjort.

 

Dersom reisen må tilpasses kundens helsesituasjon som f.eks. ved funksjonsnedsettelse eller allergier, så kan disse opplysningene lagres midlertidig og kommuniseres videre til tredjepart, som f.eks. flyselskap, hotell og restaurant.   


Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon, SMS og postutsendelse. Kjøpshistorikk benyttes for å kunne gi anbefalinger og reklame som er tilpasset hver enkelt kunde.


Vi lagrer personopplysningene så lenge som det kreves for formålet med behandlingen. Sensitive opplysninger lagres ikke.


 

Utlevering av opplysninger til tredjepart

 

Microsoft

Vi benytter Microsofts kontorprodukter og systemtjener for vårt interne arbeid. Dette vil si at dine personopplysninger blir behandlet av Microsoft, som er vår samarbeidspartner for behandling av personopplysninger. Personlige data lagres av Microsoft i en skytjeneste innenfor EU. Personopplysningene kan i noen alvorlige tilfeller overføres av Microsoft til et tredjeland (dvs. et ikke-EU-land) for å beskytte dataene.

 

Avtalepartnere, IT-leverandører og CRM (customer relationship management)

Vi bruker flere ulike IT-tjenester og IT-systemer i virksomheten. I noen av disse lagres og håndteres det personopplysninger. Vi bestreber oss på å beskytte integriteten og ivareta sikkerheten til opplysningene dine ved slik håndtering. Visse systemer er installert lokalt hos oss, og i slike tilfeller har bare personalet vårt tilgang til opplysningene. I slike tilfeller overføres ingen ting til noen tredjepart. Enkelte systemer kan være skyløsninger, kundehåndteringssyestemer eller installasjoner hos en leverandør, noe som innebærer at vi overfører personopplysninger til leverandøren. I slike tilfeller har leverandøren tilgang til personopplysninger, og håndterer opplysningene på oppdrag for oss, i tråd med våre instruksjoner.

Regnskapsfører og revisor

Vi benytter autorisert regnskapsfører og revisor som får tilgang til personopplysningene som vi besitter. Disse leverandørene forplikter seg til å håndtere opplysningene i tråd med våre retningslinjer. 

 

Betalingsløsninger

Vi benytter oss av eksterne leverandører for å gjennomføre betaling. Disse leverandørene får tilgang til nødvendig kontakt- og betalingsinformasjon slik at betalingen skal kunne gjennomføres. Dette er nødvendig for at vi skal kunne levere tjenesten som du bestiller hos oss.

 

Kommunikasjonstjenester

Vi benytter oss av eksterne leverandører for å levere informasjon via SMS og epost. Disse leverandørene får tilgang til personopplysninger i form av telefonnummer og epostadresse.

 

Hotell

Hotellene som vi booker hos for tilgang til de personopplysningene som kreves for å kunne gjennomføre bestillingen og oppholdet. Hotell bookes i datasystemet Amadeus, et online reisebyrå (f.eks. Expedia), en mellommann/agent eller direkte ved hotell.

 

Flyselskap

Vi gir flyselskap personlige opplysninger som kreves for å gjennomføre bestillingen. Flyreiser bookes i datasystemet Amadeus, et online reisebyrå eller direkte hos flyselskap.

 

Handeling-agenter

Avhengig av hvilket flyselskap som brukes og hvilken flyplass reisen går fra, brukes ulike handling-agenter til å utføre reiserelaterte tjenester på flyplassen. Dette kan for eksempel være innsjekking og bagasjehåndtering. I forbindelse med utføring av slike tjenester kan handling-agenten få tilgang til visse personopplysninger som kreves for å kunne utføre tjenestene.

 

Annet

Dersom du bestiller andre reiserelaterte tjenester via oss, f.eks. dagsutflukter eller aktiviteter, hvor det er hensiktsmessig, kan de personopplysningene som trengs for å levere den bestilte tjenesten, overføres til den personen som skal utføre tjenesten. 

 

Utlevering av personopplysninger til land utenfor EU/EØS

Når vi arrangerer reiser i hele verden, er noen av våre partnere (f.eks. Hotell og flyselskap) utenfor EU/EØS-området. Dette betyr at personopplysninger kan overføres til partnere i disse landene for de samme formålene som beskrevet ovenfor. Uansett hvilket land Portal Travel sender dine personopplysninger, er vi forpliktet til å sikre at det finnes et godt beskyttelsesnivå for dine personlige data.


 

Dine rettigheter

 

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.
 

Dersom du mener at vi bryter personopplysningsloven eller annen lov om personlig integritet, så kan du klage til Datatilsynet.
 

https://www.datatilsynet.no/

 

Nødvendig håndtering av personopplysninger og håndtering etter samtykke

Behandling av personopplysninger som er nødvendig for å kunne oppfylle avtaleforpliktelsene våre overfor deg, eller for etterlevelse av lovpålagte krav, er tillatt uten samtykke. For at vi skal kunne innhente og håndtere personopplysningene dine til andre formål, kreves det imidlertid at du samtykker til slik behandling.

 

Tilbakekallelse av samtykke

Du kan når som helst velge å tilbakekalle samtykket ditt ved å kontakte oss via kontaktopplysningene nederst. Hvis du tilbakekaller ditt samtykke, vil vi slette de personopplysningene og avslutte behandlingen som omfattes av samtykke. Personopplysninger kan behandles etter samtykke, hvis opplysningene er nødvendige, eller på grunnlag av andre regler. Det innebærer at selv om du tilbakekaller samtykket ditt og begrunnelsen som samtykket bygger på opphører, kan vi fortsatt lagre personopplysningene dine til andre formål.

 

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll.

 

Personvernombud

Vi har et personvernombud, Kjetil Åsvald Åsen, telefon: 900 49 047 og epost: kjetil@portaltravel.no, som påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt.

 

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav. Øvrige opplysninger lagres kun så lenge det er nødvendig i forhold til sitt formål. Personlige opplysninger som vi lagrer er underlagt denne erklæringen.

 

Krav om informasjon vedrørende hvilke personopplysninger vi har lagret om deg

Hvis du ønsker informasjon om hvilke opplysninger vi har registrert om deg, kan du skriftlig be om dette ved å sende oss et brev der du ber om et registerutdrag fra Portal Travel. OBS! Forespørselen må sendes inn skriftlig, siden den skal inneholde underskrift. Det er altså ikke mulig å be om dette per e-post. Brevet merkes: «Personopplysningsutdrag – til Portal Travels personvernombud».

Reglene om innsynsrett finner du i personopplysningsloven 18 §.


 

Du kan skrive slik:
 

Personopplysningsutdrag – til Portal Travels personvernombud
 

Jeg ber om informasjon i henhold til 18 § i personopplysningsloven.


 

...........................................................................
(Sted og dato)


...........................................................................
(Underskrift)


...........................................................................
(Navn med blokkbokstaver, personnummer og adresse.)...........................................................................
(e-postadresse/telefonnummer)

 

 

Rett til kontroll over dine personopplysninger
 

Du har rett til å kreve at opplysninger om deg slettes, utfylles eller rettes. Du har også rett til å kreve at behandling av personopplysningene dine begrenses til visse formål og for eksempel ikke brukes til reklame eller profilering. Slike henvendelser rettes skriftlig til oss på epost eller vanlig post.

Nyttige verktøy:

Book din flyreise (kommer)

Book hotell (kommer)

Book privattransport (kommer)

Meld deg på vår nyhetsbrev og vær den første til å få våre nyheter og tilbud!

Bli en Portal-venn i sosiale medier:

  • White Facebook Icon
  • LinkedIn - White Circle
  • White Instagram Icon

©2020 Portal Travel AS

Forretningsreiser