Vilkår og betingelser for kjøp av gruppereiser

Kontrakt


Avtalen mellom partene anses inngått ved bekreftet bestilling. Kontrakten er bindene for begge parter når arrangøren skriftlig har bekreftet bestillingen og bestilleren innenfor avtalt tid har betalt depositum. Avtalte priser mellom partene er å betrakte som særskilte og kan ikke kombineres med andre rabatter.

 

For gruppereiser gjelder de avbestillingsvilkår som vises til under.


For øvrig gjelder Alminnelige vilkår for Pakkereiser.

 
 

Kontaktperson


Skriftlig bekreftelse sendes kun til kontaktpersonen i gruppen. Bestiller har ansvar for å informere de øvrige i gruppen om reisens detaljer, gjeldende gruppebestemmelser, samt Alminnelige vilkår for pakkereiser.
 

Deltakerlister for grupper med felles faktura

Senest to måneder før avreise skal kontaktpersonen for reisen sende en navneliste med romfordeling. Navn må være i samsvar med hva som står i passet. Kontaktpersonen er ansvarlig for at navn er stavet korrekt i henhold til passet. Feilstavet og ufullstendig navn medfører endringsgebyr, se under punktet «navnendringer». Navnelisten bør også inneholde mobilnummer, fødselsdato og mailadresse til alle deltakerne. I tillegg må det opplyses om det er ønskelig med andre tillegg som innsjekket bagasje.

 

Reisende som ikke har ordinært pass plikter å sette seg inn i gjeldene regler for innreise, visumplikt etc. til det aktuelle landet. Noen hotell kan be om navneliste tidligere enn to måneder før avreise. Vi vil i så fall be om navn- og romfordelingsliste tidligere enn avtalen sier.
 

Deltakerlister for grupper med individuell fakturering

Kontaktpersonen skal senest 14 arbeidsdager etter bestilling sende inn deltaker- og adresseliste til Portal Travel AS. Denne listen må også inneholde mailadresse for fakturering. Kontaktpersonen er ansvarlig for at navn er stavet korrekt i henhold til passet. Feilstavet og ufullstendig navn medfører endringsgebyr, se under punktet «navnendringer». Betalingsinformasjon vil deretter bli sendt til respektive deltakere. Navnelisten skal inneholde alle reisendes fullstendige navn og fødselsdato, mobilnummer og romfordelingsliste.
 

Reisende som ikke har ordinært pass plikter å sette seg inn i gjeldene regler for innreise, visumplikt etc. til det aktuelle landet.

 


Betalingsvilkår


Grupper med felles faktura faktureres samlet til bestiller av gruppen eller i henhold til avtale.

Vedkommende denne stilles til er ansvarlig for at betalingsfristene overholdes. Depositum skal betales på den måten som avtales og innen den frist som er satt. Depositum for gruppereiser er 2500,- per person eller i noen tilfeller 30% av reisens avtalte pris.


Unntaksvis kan depositumet være høyere. Dette dersom våre leverandører krever andre betalingsfrister. Restbeløpet forfaller 42 dager før avreise.

Ved bestilling mindre enn 42 dager før avreise skal innbetalingen gjøres innen 48 timer.

 

Kostnaden for ekstra arrangement, utover det som betales før avreise, faktureres til bestiller av gruppe. Gruppeansvarlig har etter hjemkomst ansvar for at påløpte kostnader, etter avreise, betales senest 10 dager etter fakturadato.

 
 

Avbestilling
 

En avbestilling skal alltid gjøres skriftlig av kontaktpersonen og sendes til post@portaltravel.no eller deres kontaktperson hos Portal Travel AS.
 

Fullstendig navn og bestillingsnummer på den som skal avbestilles må oppgis. Dersom avbestilling av en deltaker medfører økt kostnad for øvrige deltakere, f. eks enkeltromstillegg, må dette betales utover ordinær avbestillingskostnad. Det vil aldri være mulig å redusere ned gruppen til mindre enn 10 personer da minimum 10 personer er kravet for å opprettholde en gruppebestilling.

 

Flyselskap og leverandører har forskjellige regler/frister på avbestilling som vi må forholde oss til. Disse vil bli oppgitt ved bestilling. Når det er mindre enn 42 dager til avreise, vil det normalt sett ikke være noen refusjon ved avbestilling.

 


Navnendring
 

Navnendring vil være mulig uten kostnad fram til flybillettene er utstedt.
 

Etter flybillettene er sendt vil det tilkomme et gebyr på kr 250,- og eventuell kostnad hos flyselskapet for navnendring.

 
 

Diverse
 

Det er viktig at alle reisende setter seg inn i Alminnelige vilkår for Pakkereiser.

Nyttige verktøy:

Book din flyreise (kommer)

Book hotell (kommer)

Book privattransport (kommer)

Meld deg på vår nyhetsbrev og vær den første til å få våre nyheter og tilbud!

Bli en Portal-venn i sosiale medier:

  • White Facebook Icon
  • LinkedIn - White Circle
  • White Instagram Icon

©2020 Portal Travel AS

Forretningsreiser