Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder for Portal Travel AS, som driver virksomhet innen reiselivsnæringen. Erklæringen beskriver hvordan bedriften samler inn og bruker personopplysninger om sine kunder og andre besøkende på nettsiden.

 1. Hvilke personopplysninger samler vi inn?

 • Navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer til våre kunder.
 • Reiseinformasjon og betalingsinformasjon som er nødvendig for å gjennomføre en reisebestilling.
 • Informasjon om preferanser og interesser knyttet til reise, for eksempel ønsket reisemål og type aktiviteter.
 • Vi kan også samle inn andre opplysninger som er nødvendige for å levere våre tjenester eller forbedre kundeopplevelsen, for eksempel tilbakemeldinger og vurderinger.

 1. Formålet med behandlingen av personopplysninger

 • For å kunne levere våre tjenester til kundene våre, inkludert bestilling og betaling av reiser.
 • For å kommunisere med kunder og besvare henvendelser.
 • For å forbedre og tilpasse våre tjenester og nettsider til kundenes behov og interesser.
 • For å sende markedsføringsmeldinger og informasjon om nye tjenester og tilbud til kunder som har gitt sitt samtykke.

 1. Rettighetene til registrerte personer

 • Rett til innsyn i personopplysninger som er lagret om dem.
 • Rett til å be om retting eller sletting av personopplysninger.
 • Rett til å begrense behandlingen av personopplysninger eller protestere mot behandlingen.
 • Rett til å få utlevert personopplysninger i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format (dataportabilitet).
 • Rett til å trekke tilbake samtykke til behandling av personopplysninger når som helst.

 1. Deling av personopplysninger med tredjeparter

Vi kan dele personopplysninger med tredjeparter når det er nødvendig for å levere våre tjenester, for eksempel reiseleverandører og betalingsbehandlere. Vi kan også dele opplysninger med partnere som hjelper oss med markedsføring eller forbedring av våre tjenester. Vi vil kun dele personopplysninger med tredjeparter

 1. Hvor lenge opplysningene oppbevares

Vi oppbevarer personopplysningene kun så lenge det er nødvendig i henhold til å utfylle våre plikter eller for å oppfylle bestemte lovkrav. Dette innebærer at lagringstiden for ulike kategorier opplysninger vil kunne variere. Vi vil slette eller anonymisere kategoriene av dine person-opplysninger når opplysningene ikke lengre er nødvendig.

 1. Hvordan beskytter vi opplysningene

Vi arbeider planlagt og systematisk med å ivareta informasjonssikkerhet og benytter så vel tekniske som organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte de lagrede personopplysningene mot uautorisert tilgang og bruk. I den utstrekning vi deler personopplysninger med tredjeparter stiller vi tilsvarende krav om informasjonssikkerhet til dem.

 1. Kontaktskjema

Vi benytter oss av kontaktskjema for å motta henvendelser og andre spørsmål på vår nettside. Påkrevde felter i kontaktskjemaet er nødvendige for at vi skal få hjulpet deg med din henvendelse.

Dersom du ikke ønsker å benytte deg av våre kontaktskjemaer kan i stedet kontakte oss på post@portaltravel.no.