Vår rolle som reisebyrå

Som reisebyrå er vi en del av det globale samfunnet. Reisebyråer spiller en sentral rolle i reiselivsnæringens fremtid. De fungerer som et mellomledd mellom reisende og turistvirksomheter, og kan dermed påvirke valgene til reisende, leverandørene og den generelle utviklingen av destinasjoner. Med denne unike markedsposisjonen, mener vi at reiselivsbedrifter kan utgjøre en viktig forskjell for å fremme sosiale, etiske og miljømessige hensyn. For oss er dette et stort ansvar, men likevel nødvendig for å kunne skape et bærekraftig reiseliv for fremtiden.

Klima og miljøvennlige reisealternativer

Klimaendringer og arbeidet med å fremme en bærekraftig turistnæring er store utfordringer som verden står overfor. I dette arbeidet spiller reiselivet en sentral rolle. Som reisebyrå bevisstgjør vi derfor alle våre kunder om klimavennlige reisealternativer der det er mulig. Vi ønsker også å gjøre det lettere for våre kunder å være miljøvennlige, og jobber derfor aktivt med integrere bestilling av tog i vår digitale selvbetjeningsløsning.

Ansatte i Portal Travel

Våre ansatte er vår viktigste ressurs. Vi har ambisjon om å være en attraktiv arbeidsplass som tiltrekker og beholder flinke mennesker. For å skape et robust team, er det viktig for oss at medarbeidere får jevnlig utvikle sine faglige kompetanser og interesser. Derfor gjennomfører vi tiltak og aktiviteter som sikrer et godt arbeidsmiljø for videre motivasjon og utvikling. Hos skal det være gøy å være på jobb!

Ris og ros

Har du spørsmål eller andre tilbakemeldinger om vår rolle som reisebyrå, ta kontakt. Ris og ros er den beste hjelpen du kan gi oss i arbeidet med å bli enda bedre.